Tuesday, December 17, 2019

Arwah Haji Hamid dan Pedang

Haji Hamid Hamzah memperagakan permainan pedang Sendeng.

Masa lalu adalah masa yang gemilang, tapi segalanya tidak boleh hanya hidup dalam masa lalu. Ilmu bangsa Melayu yang penuh keagungan mesti diwarisi generasi terkemudian agar ianya tidak luput ditelan zaman.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...