Thursday, September 5, 2013

Tekpi

Haji Jamaludin bin Shahdan bermain

Tekpi adalah antara senjata yang diajarkan dalam Silat Sendeng Haji Hamid. ia dikategorikan dalam kategori senjata pendek. Dalam Silat Sendeng Haji Hamid, tekpi boleh dimainkan secara tunggal atau berkembar. Tekpi digunkan untuk menangkis, menyerang, menangkap, dan membantah senjata lain.


Tekpi Melayu lama yang terdapat di Muzium di Melaka


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...