Thursday, September 5, 2013

Tekpi

Haji Jamaluddin bin Shahadan bermain tekpi

Tekpi adalah antara senjata yang diajarkan dalam Silat Sendeng Haji Hamid. Ia dikategorikan dalam kategori senjata pendek. Dalam Silat Sendeng Haji Hamid, tekpi boleh dimainkan secara tunggal atau berkembar. Tekpi digunakan untuk menangkis, menyerang, menangkap, dan membantah senjata lain.

Tekpi Melayu lama yang terdapat di Muzium di Melaka


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...